ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ωτολογικές

 • Τυμπανοτομή και τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
 • Τυμπανοπλαστική
 • Οσταριοπλαστική
 • Μαστοειδεκτομή και αφαίρεση χολοστεατώματος
 • Αναβολοτομή
 • Αφαίρεση εξοστώσεων έξω ακουστικού πόρου

Ρινολογικές

 • Ρινολογικές
 • Ευθειασμός – πλαστική ρινικού διαφράγματος
 • Κογχοπλαστική
 • Συρρίκνωση ρινικών κογχών με ραδιοσυχνότητες
 • Ενδοσκοπική αφαίρεση πολυπόδων ρινός
 • Λειτουργική ενδοσκοπική επέμβαση παραρρινίων κόλπων (FESS)

Φαρυγγολαρυγγικές


 • Αφαίρεση αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια)
 • Αμυγδαλεκτομή
 • Σταφυλο-υπερωιοπλαστική (αντιμετώπιση ροχαλητού – απνοιών)
 • Διατομή χαλινού γλώσσας και χείλους
 • Μικρολαρυγγοσκόπηση για αντιμετώπιση πολυπόδων φωνητικών χορδών, κομβίων, κύστεων, οιδήματος Reinke και νεοπλασιών των φωνητικών χορδών
 • Χορδεκτομή – αφαίρεση μορφωμάτων λάρυγγα με CO2 laser

Επεμβάσεις στον τράχηλο

 • Αφαίρεση κύστης θυρεογλωσσικού πόρου
 • Αφαίρεση κύστεων και όγκων τραχήλου
 • Τραχειοστομία

Επεμβάσεις Σιελογόνων αδένων

 • Αφαίρεση λίθων των σιελογόνων αδένων
 • Αφαίρεση υπογνάθιου αδένα
 • Αφαίρεση παρωτιδικού αδένα (επιπολής και ολική παρωτιδεκτομή)

Πλαστικές επεμβάσεις

 • Λειτουργική ρινοπλαστική
 • Ωτοπλαστική πτερυγίου για διόρθωση αφεστώτων ώτων